Τα επόμενα βήματα μετά τα φοιτητολόγια

Virtual Directories Identities & Φοιτητολόγια Η GUnet στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα "Εύδοξος" πρότεινε και υλοποίησε μια αρχιτεκτονική διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Φοιτητολόγιου με τις δικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από ομοσπονδίες όπως αυτές του ΕΔΕΤ (GRnet) και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΗealLink). Η αρχιτεκτονική βασίστηκε σε τεχνολογίες Virtual Directories και SAML2 εξασφαλίζοντας σε πραγματικό χρόνο τη διασύνδεση των πρωτογενών στοιχείων του Φοιτητολόγιου του ιδρύματος με την υπηρεσία καταλόγου (LDAP) και στην συνέχεια με την υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (πχ Shibboleth IdP) του ιδρύματος. Η λύση υιοθετήθηκε από 32 ιδρύματα της Γ'θμιας εκπαίδευσης και έδωσε πρόσβαση σε χιλιάδες φοιτητές σε υπηρεσίες όπως ο Εύδοξος o Πίθος κ.α. με αξιόπιστο και αυτόματο τρόπο. Πρωτογενή Πληροφοριακά Συστήματα Το επόμενο βήμα στον παραπάνω σχεδιασμό είναι η ένταξη των υπόλοιπων πρωτογενών πληροφοριακών συστημάτων για το προσωπικό, τους ερευνητές, τους υποψήφιους διδάκτορες κλπ ώστε το σύνολο των μελών του ιδρύματος να έχει πρόσβαση σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες ή ιδρυματικές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω Single Sign On (SSO). Στη κατεύθυνση αυτή η GUnet και τα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ μέσω του ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλησης (Πρ.21 δράσεις Α1,Α2) θα αναπτύξουν δράσεις για την υλοποίηση αυτών των πρωτογενών συστημάτων (δράσεις Α2) και για την αξιοποίησή τους στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (δάση Α1). Ενδιάμεσος σταθμός οι ιδρυματικοί LDAP Παρότι λοιπόν η αρχιτεκτονική βασίζεται στην αξιοποίηση μόνο των πρωτογενών πληροφοριακών συστημάτων, όπως το φοιτητολόγιο για τους προπτυχιακούς φοιτητές, η επιτυχία του εγχειρήματος, διαμόρφωσε τις συνθήκες ώστε για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων της Α2, να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες καταλόγου (LDAP) που συντηρούν οι Δ/νσεις Μηχανογράφησης ή τα Κέντρα Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου των ιδρυμάτων. Αρχικά για το Διδακτικό προσωπικό Αυτή η πιλοτική προσπάθεια εστιάζει σε πρώτη φάση μόνο στην ένταξη του μόνιμου διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ, καθηγητές) και όλα τα ιδρύματα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή, αρκεί να διαθέτουν μια σχετικά καλά οργανωμένη υπηρεσία καταλόγου (LDAP). Συγκεκριμένα η υπηρεσία καταλόγου θα πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε η διασύνδεση να είναι πρακτική και ασφαλής. Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορεί κανείς να απευθυνθεί στον σύντομο οδηγό που δημοσιεύεται σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα.