Για το GUnet Identity Portal

Το GUnet Identity portal δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου της GUnet στις δράσεις Α1 και Α2 της Πρόσκλησης 21 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκληση. Μέσω αυτού γίνεται μια πρώτη απόπειρα καταγραφής των πληροφοριακών συστημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του μητρώου των μελών τους (φοιτητές, ερευνητές, προσωπικό). Ακόμα όμως περισσότερο το GUnet Identity portal είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων μεταξύ των ανθρώπων που διαχειρίζονται τα συστήματα αυτά. Το διαθέσιμο υλικό, στην παρούσα φάση, αφορά κυρίως τα πληροφοριακά συστήματα φοιτητολογίου ενώ σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται αναφορές στις υπηρεσίες καταλόγου των φορέων της GUnet. Το υλικό αυτό έχει συγκεντρωθεί με αφορμή τη συμμετοχή της GUnet στο πρόγραμμα Εύδοξος που υλοποίησε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την διανομή Συγγραμμάτων & Λοιπών Βοηθημάτων.

Tags: