Διασύνδεση με το σύστημα διαχείρισης προσωπικού (HRMS), για την ένταξη καθηγητών και προσωπικού

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΔΕΤ για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την ακαδημαϊκή κοινότητα (π.χ. Απέλλα , "Ακαδημαϊκή Ταυτότητα" ) και των οριζόντιων δράσεων της GUnet για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, έχει αναπτυχθεί ένας πρότυπος μηχανισμός διασύνδεσης των συστημάτων διαχείρισης προσωπικού (HRMS) με την υπηρεσία καταλόγου χρηστών του ιδρύματος (LDAP). Ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει τη διαρκή και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς του ιδρύματος από το σύστημα διαχείρισης προσωπικού, εξασφαλίζοντας την ορθότητα και την ακρίβεια στην απόδοση των στοιχείων.

Ο μηχανισμός βασίζεται σε τεχνολογίες Virtual Directories ίδιες με αυτές που έχουν αξιοποιηθεί για την δημιουργία των ηλεκτρονικών λογαριασμών των φοιτητών μόνο που αυτή τη φορά η πρωτογενή πηγή πληροφορίας για τη διαμόρφωση των στοιχείων στον LDAP είναι το HRMS και όχι το φοιτητολόγιο. Δομικό στοιχείο της λύσης αυτής είναι το HRMS Database View το οποίο αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ HRMS και LDAP. Επιπλέον του μηχανιστικού λόγου ύπαρξης του HRMS DB View, αυτό εξυπηρετεί και τις ανάγκες οργάνωσης και προτυποποίησης της πληροφορίας διευκολύνοντας στην αξιοποίησή της από ομοσπονδιακές ή ιδρυματικές εφαρμογές. Τα ιδρύματα που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον μηχανισμό αυτό θα πρέπει ως πρώτο βήμα να ακολουθήσουν τις τεχνικές οδηγίες και του εννοιολογικούς ορισμούς που δίνονται για την διαμόρφωση του HRMS DB View.

Log in through Shibboleth to view more