Νέος ιστότοπος open.gunet.gr για API και ανοικτό λογισμικό

Με αφορμή την ανακοίνωση της υπηρεσίας για τον ΑΜΚΑ η GUNet θα ήθελε να ενημερώσει τα μέλη της για μια νέα ιστοσελίδα της GUNet, στην διεύθυνση http://open.gunet.gr/ με θέμα τα Web API και το ανοικτό λογισμικό. Η σελίδα απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη της GUNet αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Σε αυτή θα βρείτε ένα ιστολόγιο με σχετικές ανακοινώσεις, τεκμηρίωση για τα API που διαθέτει η GUNET αλλά και σύνδεσμούς προς projects ανοικτού λογισμικού στα οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει. Σκοπός της GUNet είναι η σελίδα να εμπλουτίζεται διαρκώς και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας στα έργα της GUNet. Προσβλέπει επίσης στην λήψη παρατηρήσεων και προτάσεων από τα μέλη της κοινότητας για την μορφή και το περιεχόμενο της.