Ιdentity management - guides

Σύντομος οδηγός χρήσης της υπηρεσίας uregister, mypassword και academicid.

Ο οδηγός uregister παρουσιάζει τις δυο κατηγορές λειτουργίας

  1.  Επιλογή και αναζήτηση χρήστη με βάση στοιχεία επικοινωνίας
  2.  Επιλογή χρήστη με login

Ο οδηγός mypassword παρουσιάζει σενάρια χρήσης για

  1. Τελικούς χρήστες
  2. Διαχειριστές

Ο οδηγός academicid παρουσιάζει τις λειτουργίες της εφαρμογης για τους διαχειριστές.